Tuesday, March 5, 2013

decay.

dengan nama Allah yang memahami,

020313 bayt munawwarah.

aku sudah lupa bagaimana menyusun cerita seperti dahulu.
mungkin untuk seketika waktu, aku perlu berhenti memandu.

the body got decay.

0 positive.: