Sunday, February 3, 2013

29:69

dengan nama Allah aku bermula,

fasal thani setat esok iA 030213!


(29:69) "dan orang orang yang berusaha dengan bersungguh sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang orang yang berusaha membaiki amalannya."


tiada apa yang aku harapkan, melainkan hanya cinta.
Allah, aku mohon agar cintailah aku dalam perjuangan ini.

0 positive.: